Nastavenie funkcie SmartCam a nahrávania pomocou DashCam je možné spravovať cez Menu → Nastavenia → SmartCam

  • Rozpoznávanie značiek – umožňuje sledovať, značky povolenej rýchlosti pomocou kamery zariadenia
  • Dashcam – umožňuje zaznamenávanie diania pred vozidlom pomocou fotoaparátu/ automaticky uloží video v prípade havárie
  • Real View Navigation – umožňuje spôsob zobrazovania trasy, cez takzvanú „Rozšírenú realitu“
  • Automatický štart – automaticky spustí zapnuté funkcie SmartCam, počas jazdy
  • Automatické zastavenie – automatické ukončí funkcie SmartCam na konci jazdy

Dashcam

  • Kvalita videa – umožňuje voľbu kvality/rozlíšenia video záznamu
  • Dĺžka videa – umožňuje voľbu času záznamu videa/ 1, 5, 10 alebo 15 minútami
  • Automaticky uložiť pri zrážke – funkcia automatického ukladania videa v prípade autonehody, vyhodnocovaná na základe tlakových senzorov zariadenia
  • Nahrávanie zvukov – nahrávanie zvuku spolu s videom
  • Prekrytie videa – video záznam obsahuje info o dátume, čase, rýchlosti a ulici

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment