Pre pridanie miesta/adresy medzi obľúbené
1. Zvoľte dané miesto, potiahnite dolnú lištu nahor a zvoľte “pridať k obľúbeným”.

2. Kliknutie na ikonu srdiečka v pravom hornom rohu obrazovky, stlačte ikonu “+” v pravom dolnom rohu, a následne vyhľadajte miesto cez vyhľadávač, alebo výberom na mape.

Pre odstránenie alebo úpravu obľúbeného miesta/trasy potiahnite prstom na zvolenej obľúbenej možnosti z pravého okraja obrazovky smerom doľava, zobrazia sa možnosti Premenovať/ Odstrániť, alebo zvoľte možnosť Upraviť v pravom hornom rohu obrazovky.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment