Vytvorenú trasu je možné uložiť medzi Obľúbené a následne ju použiť kedykoľvek neskôr.
Pre uloženie trasy do obľúbených položiek je potrebné vytvoriť trasu, Plánovanie trasy.

Vytvorenú trasu môžete uložiť do obľúbených v prehľade trasy:

1. Vytiahnite spodnú lištu nahor.
2. Kliknite na ikonu Srdiečka s možnosťou uložiť
3. V poslednom kroku si môžete upraviť názov trasy a následne potvrdiť jej pridanie do obľúbených položiek stlačením “Pridať“.

Trasu môžete uložiť do obľúbených aj počas navigovania:

1. Po vytvorení trasy a spustení navigácie, otvorte Rýchle menu.
2. Zvoľte možnosť “Informácie o trase”.
3. Kliknite na ikonu Srdiečka s možnosťou uložiť
4. V poslednom kroku si môžete upraviť názov trasy a následne potvrdiť jej pridanie do obľúbených položiek stlačením “Pridať“.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment