Nastavenia Druhu paliva je možné spravovať cez Menu → Nastavenia → Druh paliva

Voľbou druhu paliva získate aktuálne informácie o cenách paliva na čerpacích staniciach vo Vašom okolí, alebo pri vyhľadaní cez výber miest po zvolení konkrétnej čerpacej stanice.

Vezmite prosím do úvahy, že dostupnosť cien paliva je jednou z platených funkcií a vyžaduje internetové pripojenie.

Pokrytie služby: USA, Kanada and Európa (Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko)

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment