Sygic GPS Navigáciu môžete prispôsobiť Vašim požiadavkám. Pokiaľ chcete upravovať nastavenia navigácie alebo jednotlivých funkcií, postupujte cez Menu > Nastavenia > zvoľte požadovanú funkciu.

Aplikáciu môžete bez problémov používať aj bez toho, aby ste menili pôvodné nastavenia.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment