Head-up display (HUD) umožňuje bezpečnejšie šoférovanie najmä počas noci, premietaním navigačných inštrukcií na čelné sklo auta, aby ste nemuseli spúšťať oči z vozovky.

Ako používať HUD?

1. Vytvorte a spustite trasu.
2. Spustite HUD cez rýchle menu (tlačidlo s troma bodkami v pravom dolnom rohu obrazovky) klepnutím na ikonu Head-up Display.

Po spustení funkcie je možné spravovať nastavenia režimu, kliknutím kdekoľvek na obrazovku zobrazíte ďalšie nastavenia.

  • umožňuje zobrazenie v tmavom a svetlom režime
  • prepínanie zrkadlového módu displeja (nevyhnutné pre správne zobrazovanie odrazu na čelnom skle)
  • zámok rotácie displeja
  • úprava jasu displeja
  • zmena rozloženia prvkov HUD
  • voľba prvkov zobrazovaných počas režimu HUD

Prvky: vyberiete si aké informácie sa majú zobrazovať v rôznych častiach obrazovky, a akou farbou
Zvoľte pole, ktorého prvok by ste chceli zmeniť, kliknutím naň, a následne zvoľte prvok, ktorý sa bude v tomto poli zobrazovať. Prvok môžete vybrať v spodnej časti obrazovky. Zmeny potvrďte kliknutím na tlačidlo Späť v ľavom hornom rohu.

Teraz prepnite Head Up Display do zrkadlového módu (kliknutím na tlačidlo HUD režim) a umiestnite vaše zariadenie pod čelné sklo auta. Výška, v ktorej sa bude obraz zobrazovať na čelnom skle, záleží od vzdialenosti, v akej ku čelnému sklu telefón umiestnite.

Pre vypnutie HUD kliknite jedenkrát kdekoľvek na displej, potom kliknite na tlačidlo Ukončiť HUD.

Na využívanie tejto služby je nevyhnutné pripojenie na internet a aktívna celoživotná prémiová licencia HUD alebo Premium+ predplatné, pre viac info navštívte Head-up Displej.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment