Je tu na to, aby vám pomohla nahrávať všetko čo sa deje pred vašim vozidlom pomocou kamery vášho smartfónu/tabletu a má dokonca možnosť automatického uloženia videa v prípade autonehody. Dashcam môžete používať buď v režime navigácie s vytvorenou trasou, ako aj bez trasy v režime prehliadania mapy.

Dashcam môžete povoliť prostredníctvom funkcie SmartCam.

Kamera Dashcam vytvára videosúbory určitej dĺžky, v nastaveniach SmartCam si môžete vybrať medzi 2, 5, 10 alebo 15 minútami záznamu na každý videosúbor.

Zaznamenané videá sa automaticky ukladajú do vašej aplikácie Fotky.

Nastavenia:

1. Otvorte SmartCam.
2. Povoľte Dashcam.
3. Klepnite na „Štart“ a nahrávanie sa spustí.
4. Ak chcete zastaviť nahrávanie, klepnite na tlačidlo „Stop“, ktoré sa zobrazí po spustení nahrávania.
5. Ak chcete opustiť obrazovku náhľadu videa a vrátiť sa na mapu/navigáciu, klepnite na tlačidlo „Späť na mapu“.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment