Od verzie 22.0.2 Sygic GPS Navigation pre iOS, je opäť možné importovať a exportovať trasy vo formáte GPX.

Pokiaľ máte vo vašom zariadení súbor formátu .gpx (v dokumentoch, emaily, správe,…), ktorý by ste chceli otvoriť cez Sygic GPS Navigáciu, postupujte nasledovne:
1. Nájdite na svojom zariadení súbor .gpx.
2. Klepnutím na súbor ho otvoríte.
3. Trasa sa zobrazuje v aplikácii Sygic.

Pokiaľ by ste chceli exportovať/uložiť si vypočítanú trasu zo Sygci GPS Navi do formátu .gpx, postupujte nasledovne:
1. Vytvorte trasu (pozrite Výpočet trasy).
2. Potiahnite nahor informačný panel v spodnej časti obrazovky.
3. Klepnite na „Exportovať“.
4. Vyberte, kam chcete súbor exportovať.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment