Nastavenie Udalostí z kalendára je možné spravovať cez Menu → Nastavenia → Udalosti v kalendári

Nastavenie umožňuje povoliť/zakázať zobrazovanie udalostí z aplikácie kalendára. Pri vyhľadávaní zobrazuje udalosti uložené v kalendári.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment