Pokiaľ chcete odstrániť ktorýkoľvek bod trasy, ešte pred začatím navigovania, kliknite na ikonu koša vedľa políčok s adresou bodu, ktorý chcete odstrániť z trasy.

Ak si prajete preskočiť resp. odstrániť najbližší bod trasy počas navigovania, choďte do Rýchleho Menu a zvoľte možnosť Vynechať bod trasy.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment