Pre využívanie tejto funkcie je potrebné nastaviť adresu Domova/Práce.

  1. Kliknite na ikonu srdiečka v pravom hornom rohu a zvoľte možnosť Nastaviť adresu domov/Nastaviť adresu práce
  2. Adresu je možné vybrať na mape, alebo vyhľadať cez vyhľadávacie okno
  3. Pre uloženie lokácie zvoľte možnosť “Nastaviť adresu domov/práca”


Ak sa chcete na tieto miesta navigovať, stačí kliknúť na ikonku “Srdiečka” v pravom hornom rohu a vybrať si, kam chcete ísť.

Pre zmazanie alebo úpravu adresy domov/ práca

  1. Choďte do Vašich uložených Miest (cez ikonu srdiečka v pravom hornom rohu)
  2. Prstom potiahnite nastavenú adresu domov alebo práca z pravého okraja obrazovky smerom doľava
  3. Zvoľte či chcete adresu upraviť/ zmazať

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment