Od verzie 22.0.0 Sygic GPS Navi pre iOS, je možné meniť navigačnú ikonu za ikonu vozidla.
Aktuálne je k dispozícií ikona auta, minivan, formula alebo predvolená modrá šípka.

Zmeniť navigačnú ikonu, môžete cez ikonu modrej šípky, ktorá označuje vašu aktuálnu polohu / alebo cez Menu > Nastavenia > Zobrazenie a jednotky > Ikona vozidla a zvoľte jednu z ponúkaných ikon.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment