Nastavenia Bluetooth je možné spravovať cez Menu → Nastavenia → Bluetooth

Umožňuje nastavenie prehrávania zvukov a hlasových pokynov cez Predvolené nastavenie zariadenia alebo Prehrať cez reproduktor telefónu.

Predvolené nastavenie zariadenia – prehrávanie zvukov, pokynov a upozornení cez externe pripojený reproduktor (napríklad reproduktor auta ku ktorému ste pripojení cez Bluetooth).

Prehrať cez Bluetooth (HFP) – prehrávanie zvukov, pokynov a upozornení cez iné výstupné zariadenia, napr. autorádio alebo zariadenie handsfree. Táto možnosť je vhodná pre pripojenie s Bluetooth zariadeniami, ktoré nepodporujú protokol A2DP na prehrávanie médií cez Bluetooth.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment