Nastavenia Zálohovania je možné spravovať cez Menu → Nastavenia → Zálohovanie a obnova

Sygic GPS Navigácia využíva na zálohovanie a obnovu uložených dát iCloud. Dáta sú uložené pod vaším účtom pričom aplikácia využie pamäť zariadenia, alebo nahrá dáta na iCloud – podľa nastavení zálohovania zariadenia.

Zálohovanie a obnova slúži najmä pri zmene zariadenie alebo v prípade zmiznutia nasledujúcich dát: obľúbené miesta, obľúbené trasy, importované MIesta (Body záujmu) a história naštívených miest.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment