Ak si prajete vrátiť všetky nastavenia aplikácie na pôvodné, postupujte cez Menu → Nastavenia → Obnoviť pôvodné nastavenia → aplikáciu vypnite a znova zapnite

Obnovením pôvodných nastavení sa vrátia všetky nastavenia aplikácie do pôvodného stavu – ak ste menili nastavenia aplikácie, tieto zmeny bude nutné spraviť znovu. Vaše uložené dáta, ako Obľúbené, nebudú týmto krokom nijako ovplyvnené.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment