Možnosťou, ako si prispôsobiť trasu podľa svojich požiadaviek, je výber prejazdových bodov, medzi východiskovým bodom a cieľom.

Táto kapitola obsahuje informácie o podrobnostiach nastavení a úprave trasy a používaní prejazdových bodov.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment