Pokiaľ poznáte adresu, názov miesta (POI) alebo GPS súradnice na ktoré sa chcete navigovať, stačí kliknúť na vyhľadávacie okno v hornej časti obrazovky a začať písať názov Ulice/Miesta.
Aplikácia na základe zadaného textu automaticky vyhľadá ulice alebo miesta, ktoré spĺňajú parametre vyhľadávania a zobrazí môžnosti výberu. Po zvolení požadovaného cieľa pokračujte cez Ukázať trasu v spodnej časti obrazovky.
Aplikácia ponúkne viaceré alternatívy trasy, pričom najoptimálnejšia je zvýraznená modrou farbou, vyberte si najvhodnejšiu a spustite navigovanie tlačidlom „Štart“.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment