Rýchle menu poskytuje okamžitý prístup k dôležitým funkciám aplikácie počas navigovania. Otvoríte ho kliknutím na tri bodky, ktoré sa nachádzajú v pravom dolnom rohu mapy.

1. Zdieľať trasu
2. Smartcam
Funkcia Smartcam umožňuje používať platené funkcie, využívajúce fotoaparát zariadenia.Viac informácií sa môžete dočítať TU.
3. Head up Display
Funkcia Head Up Display je platený doplnok.Viac informácií sa môžete dočítať TU.
4. Zvuky
Umožňuje vypnutie/zapnutie zvukových upozornení a voľbu Výstupu/ reproduktoru cez ktorý sa budú zvuky prehrávať.
5. Pridať bod trasy
Umožňuje pridanie prejazdového bodu trasy.
6. Vynechať bod trasy
Umožňuje odstrániť nasledujúci bod trasy.
7. Zmeniť na chôdzu / jazdu
Umožňuje prepnutie režimu navigácie v závislosti od toho, či používate automobil alebo sa presúvate peši.

Zrušiť trasu
Zruší vypočítanú trasu v režime navigovania.

Informácie o trase
Zobrazuje naplánovanú trasu aj s rozšírenými možnosťami jej úprav.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment