Dette er hovedskjermbildet i Impleo Workflow Configurator. Herfra har man mulighet for å opprette nye arbeidsflyter, endre eksisterende arbeidsflyter, laste opp arbeidslfyt til Impleo Web og laste ned arbeidsflyt filer fra Impleo Web.

Configuration Name
Navnet på konfigurasjonsfilen og arbeidsflyten. Det er dette navnet som vises i nedtreksmenyen i Impleo web.

ItemNo
Varenummer

Description
Besrkrivelse av arbeidsflyten.

Change to OrderStatus
Hvis orderestatus skal endres til noe annet en “I produksjon” så registreres ønsket status i dette feltet. Det er systemnavnet for ordresatusen som skal brukes. Systemnavnet kan hentes ut fra Produksjon -> Statusnivåer -> Systemnavn for status i admin delen for Impleo Web.

En arbeidsflyt kan enten være av typen Local workflow, _Server workflow eller Impleo Autoprint

Save
Klikk på save for å lagre arbeidsflyten. En ny opprettet eller endret arbeidsflyt ligger bare på den lokale maskinen hvor arbeidsflyten er opprettet. Arbeidsflyten må lastes opp til Impleo Web, og lastes ned til de forskjellige maskinene som kjørere produksjonsklienten, før systemet kan bruke arbeidsflyten.

Upload workflow
Klikk på Tools -> Settings for å åpne vinduet for opplasting av arbeidsflyt.

Arbeidsflyten lastes opp til Impleo Web ved å klikke på “Uplod to server”. Det er kun brukere med rettigheten System Administrator som kan laste opp arbeidsflytkonfigurasjoner til Impleo Web.

Delete existing workflows on upload/download
Hvis dette valget er valgt når arbedsflyt lastes opp til Impleo Web, vil alle arbeidsflytkonfigurasjonene på Impleo Web slettes før de nye lastes opp.

Hvis dette valget er valgt når arbeidsflyt lastes ned fra Impleo Web til din maskin, vil alle arbeidsflytkonfigurasjonene lokalt på din maskin slettes før de nye lastes ned fra Impleo Web.

Det er ikke mulig å angre noen av disse valgene.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar