Local workflow er en lokal arbeidsflyt. Dette er en arbeidsflyt som initiseres når det klikkes på knappen ”Start arbeidsflyt” i produksjonsklienten. Produksjonsfilen blir da hentet fra serveren og lagret i mappen som er spesifisert i arbeidsflyten. For at dette skal fungere må brukeren som er innlogget på maskinen hvor arbeidsflyten startes fra ha tilgang til mappen hvor produksjonsfilen skal lagres.

Is Active
Valg som styrer om arbeidsflyten er aktivert eller ikke.

Directory/UNC for productionfiles
Felt for registrering av mappen/UNC stien til omerådet/hotfolderen hvor produksjonsfilen skal lagres. Det er mulig å skrive inn informasjonen, eller bla seg fram til mappen ved å klikke på ”Mappe knappen” til høyre for feltet. Det er også mulig å registrere adressen til en ftp-server.

Include ordered quantity in filename
Valg som styrer om antall skal inkluderes i filnavnet på produksjonsfilen.

Use PASV for FTP
Valg som styrer om FTP skal brukes passive mode.

Include generated Order document( If applicable)
Valg som styrer om ordreseddel skal sendes sammen med produksjonsfilen når arbeidsflyten starter. Dette gjelder bare for arbeidsflyt som sender produksjonsfiler til en ftp adresse.

Include Impleo Job Ticket
Valg som styrer om Impleo Job Ticket skal sendes sammen med produksjonsfilen når arbeidsflyten starter.

Custom outputlocation for Job Ticket
Felt for registrering av stien til mappen hvor Job Ticket’en skal lagres. Stien som regegistreres her må fungere på den maskinen hvor produksjonsklienten kjøres.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar