Det er flere måter å flytte dyr fra ett beite til et annet i appen. Her beskriver vi flytting ved hjelp av menyvalget Flytt.

Flytt alle klaver i et beite til et annet beite

Om du ønsker å flytte alle klavene fra ett beite til et annet skal du velge alternativet Flytt fra beite til beite. Alle klavene som ligger i det valgte beitet vil da bli med på flytten over til det nye. Først velger du beitet du skal flytte klaver fra.

Deretter må du velge beitet du skal flytte til. Trykk Bekreft, angi beite i bildet som kommer opp for å flytte klavene.

Nå forsøker systemet å flytte klavene til det nye beitet du har gitt dem. Du kan følge med på hvor klavene er i flytteprosessen ved å trykke på statuslinja som kommer opp øverst på skjermen. Inforuta som kommer opp forteller om klaven er i prosess med å laste (dvs den har ikke fått det nye beitet enda), om den har feilet eller lyktes i å laste ned beitet, og om klaven er registrert i beitet (dvs. at den har rapportert å være fysisk tilstede innenfor de nye beitegrensene). Gjerdefunksjonen aktiveres automatisk når klaven har rapportert fra beitet.

Velg én, flere eller alle klavene fra klavelisten

Om du ønsker å flytte én og én, eller plukke flere klaver fra klavelisten skal du velge alternativet Velg fra klavelisten. Klavelisten kommer opp, og du kan velge mellom både klaver Med beite og klaver Uten beite.

Huk av i ruten for de ønskede klavene, og trykk Neste nederst på skjermen. Beitelisten kommer da opp, og du trykker på det beitet du ønsker å flytte klavene til. Velg deretter Bekreft, angi beite i vinduet som kommer opp. Når du har gjort dette kommer statusfeltet for flytting opp øverst på skjermen slik som i forrige eksempel.

Velg klaver fra kart

Om du ønsker å flytte klaver fra kartet, velger du alternativet Velg klaver fra kart. Kartet åpner seg og du kan trykke på de klavene i kartet som du ønsker å flytte til det nye beitet.

Når du har valgt alle du vil ha med skal du trykke Neste. Velg nytt beite på den skjermen som kommer opp og velg Bekreft, angi beite. Beitet lastes nå til klaven.

Statuslinjen for flytting vil fortelle om om du systemet lykkes i å flytte klavene til det nye beitet eller ikke. Trykk på denne for mer info. Her ser du hvordan en vellykket flytting ser ut:

Når nofencebeitet er lastet ferdig får du melding om at det er trygt å flytte klavene til det nye beitet. Da er det bare å ta med seg dyrene dit! Når klaven rapporterer at den er fysisk inne i beitet aktiveres gjerdefunksjonen automatisk. Om du trykker på statusfeltet for flytting da vil du se at klavene står som Registrert i nytt beite.

Om systemet ikke klarer å sende det nye beitet til klaven(e) (noe som kan skyldes manglende mobildekning eller at klaven er tom for strøm), vil statusfeltet for flytting gi beskjed om dette. Slik kan det se ut da:

Flytte dyrene ut av beitet/slå av beitet

Når dyrene skal flyttes og du ønsker å slå av beitet i stedet for å flytte beite, følger du nesten samme prosedyre som ved flytting av dyr til nytt beite. Velg klaver som beskrevet over, men velg det alternativet som heter “Uten beite”. Fullfør prosessen som for å flytte dyrene til nytt beite. Beitet er slått av når klaven har lastet ned informasjonen om at den er uten beite, og dyra kan dermed flyttes hvor du vil.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.