Hva er god dyrevelferd?

Når dyr har god velferd trives de. En ofte brukt forklaring på hva god dyrevelferd innebærer finner vi i Brambellkommisjonens (1965) “fem friheter”:

 1. Frihet fra sult, tørste og feilernæring – ved at dyra har sikker tilgang på friskt vann og en diett som opprettholder god helse og trivsel.
 2. Frihet fra vantrivsel – ved at dyra har egnede omgivelser, som godt ute- og innemiljø, ly og komfortable underlag i alle situasjoner.
 3. Frihet fra smerte, sykdom og skade – ved å jobbe forebyggende og å sørge for rask diagnose og behandling til syke dyr.
 4. Frihet fra frykt og stress – ved at dyra er sikret trygge leveforhold der de unngår mental lidelse.
 5. Frihet til å utøve en normal atferd – ved at dyra får nok plass, egnede lokaliteter og samvær med dyr av samme art.

Dyrets følelse av mestring av eget miljø er sentral med tanke på dyrevelferd – når dyret føler at det har kontroll over egen situasjon viser det normal atferd for sin art.

Nofence beiteteknologi er utviklet med fokus på at dyra skal ha det bra. Gjennom innlæringen lærer de seg å mestre systemet. Det er derfor viktig at den som har ansvaret for innlæringen selv tilegner seg kunnskap om hvordan teknologien virker, slik at innlæringen blir best mulig for dyra. Føler du deg usikker? Ta kontakt med vår supportavdeling, så gir vi deg gode råd.

Dette er våre anbefalinger for bruk av Nofence:

 • Alle voksne dyr skal ha klave.
 • Vær nøye med en god innlæring etter våre anbefalinger.
 • Dyra må vere tilstrekkelig mentalt utviklet til å forstå og mestre sammenhengen mellom lydvarslingen og egen adferd før de begynner å bruke Nofence.
 • Dyra må ha tilstrekkelig størrelse og fysikk til å bære klaven uten at det hemmer adferden.
 • Dyra må være friske nok til å bære klaven.
 • Sørg for at beitegrensene er forståelige for dyret, og følg våre anbefalinger for utforming av gode beiter.
 • Bruk tid på å analysere avgitte strømstøt. Om dyra får mye støt eller flere støt på samme sted bør man sette inn tiltak. Bruk nettportalen vår my.nofence.no aktivt for å analysere bevegelser i beitet. Er det vanskelige grenser, fristelser eller manglende tilgang på mat og vann i beiteområdet? Søker dyra kanskje mot sin faste liggeplass eller trekker de mot folk? Kanskje er en liten justering av grensa nok? Andre årsaker til flere strømstøt kan være at klaven er feiljustert, at dyret er for lite eller at strømstøtet i klaven ikke virker.
 • Sjekk at dyra har det bra med klaven, og at den henger på som den skal.
 • Ha tilsyn med dyra med tanke på gnagsår. Hvis pelsen slites bort bør man følge nøye med. Blir pelsen helt borte må klaven tas av for å unngå åpne sår. Hvis det har utviklet seg slike sår kan det gå lang tid før dyret kan bære klave igjen. Veterinær bør kontaktes ved åpne sår.
 • Ha tilsyn med dyra med tanke på at klaven kan måtte justeres undervegs i beitesesongen. Vær spesielt nøye med kontroll av sauer og andre dyreslag med mye pels som skjuler nakkereim og kjetting.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.