Batterilader til storfeklaven:
Å fullade et tomt batteri tar 11-12 timer. På laderen syns det ved at den grønne sirkelen lyser konstant grønt.

Batterilader til småfeklaven:
Å fullade et batteri tar 8-10 timer. På laderen syns det ved at den grønne sirkelen lyser konstant grønt.

Ladeindikatorer:
Når laderen lyser konstant gult: Lading opptil 80-95% av batteriets kapasitet.
Når laderen blinker gult: Max 1 time for siste påfyll til 100% av batteriets kapasitet.
Når laderen viser konstant grønn diode: Batteriet er ladet helt opp til dets kapasitet.
h3. Feilindikatorer:

To røde blink: Batteriet er tilkoblet laderen med feil polaritet
Tre røde blink: Avbrutt lading. Sjekk tilkoblinger.
Fire røde blink: Lav batterispenning. Sjekk batteriets status. Ved for lav spenning vil ladingen avbrytes. Ta ut batteriet og gjenta oppstart til laderens diode er konstant gul.
Fem røde blink: Sikkerhetstimeren har stoppet. Sjekk batteristatus eller kapasitet.
LED av: Batterispenning er for høy. Sjekk spenningsnivå.

Ventemodus-indikatorer:

Gul med et rødt blink: Batteritemperatur er for lav. Mindre enn 0 grader C.
Gul med to røde blink: Batteritemperatur er for høy.


Her illustreres batteriets ladesyklus:

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.