For at klaven skal være så behagelig som mulig for dyret er det viktig med god tilpasning.

For storfe anbefaler vi at du får plass til en knyttneve på høykant mellom klaven og dyrets nakke.

For sau og geit anbefaler vi en slakke på ca. 4 cm eller to fingre på høykant. Riktig tilpasning er viktig. For stor slakke gjør at klaven blir hengende for lavt og vil pendle for mye, og det er fare for at dyret får foten inn mellom klaven og halsen. For slakk klave kan også føre til at dyret henger seg fast i noe og skader seg. For stramt festet klave kan være ubehagelig for dyret. En dårlig tilpasset klave kan også føre til gnagsår.

Observér hvordan klaven henger på dyret når det beiter og er i bevegelse. Prøv deg fram og justér etter behov. Om du har mindre tamme dyr kan det være lettere å feste på klaven om man er to.

Filmen under viser korrekt tilpasning for storfe, sau og geit.


Denne klaven henger for løst.


Denne er perfekt :).


Klaven er godt tilpasset om du kan løfte nakkereima slik (men ikke lenger) :).

Tilpasning av klave på unge dyr
Kalv, kje og lam må være store nok før de begynner å bruke Nofence. Med stor nok menes at følgende to forhold er ivaretatt:

  • Dyret er tilstrekkelig mentalt utviklet til å forstå og mestre sammenhengen mellom lydvarslingen og egen adferd
  • Dyret har tilstrekkelig fysikk og størrelse til å bære klaven uten at det hemmer adferden

Det er store variasjoner mellom individ, rase og art på disse punktene. Nofence har ikke grunnlag for å gi en eksakt grense for når dyret er stort nok. Når unge dyr tar i bruk Nofence for første gang er det svært viktig at dyreholder følger med på at de fort mestrer systemets varsling, samt at klavens størrelse og vekt ikke hemmer adferden deres.

Ved bruk av Nofence på små dyr er det ekstra viktig å sjekke at kjettingen kommer i kontakt med dyrets hals. Dersom nakken til dyret er for liten i forhold til lengden på nakkereima vil kontaktpunktene komme for langt ned, dyret vil ikke kjenne strømstøtet og derfor ikke lære seg systemet eller respektere Nofencegrensa.

Klaver til små og store dyr
Siden det kan være stor forskjell på individstørrelsen raser og besetninger mellom, tilbyr Nofence både storfeklaven og småfeklaven i to ulike størrelser.

Storfeklaven: Den minste størrelsen til storfe måler maksimalt 118 cm i omkrets. Denne passer til de fleste hunndyr av de fleste raser. Den største størrelsen til storfe måler maksimalt 158 cm i omkrets og passer best til hanndyr og uvanlig store hunndyr. Om du er i tvil kan du bestille stor størrelse og heller klippe av kjettingledd for å redusere klaveomkretsen til ønsket størrelse.

Småfeklaven: Den minste størrelsen har 9 kjettinglenker, måler maksimalt 41 cm og passer til de fleste hunndyr av liten til middels størrelse. Den største størrelsen har 13 kjettingledd, måler maksimalt 54 cm og passer til hanndyr og store hunndyr.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.