For at klaven skal være så behagelig som mulig for dyret er det viktig med god tilpasning. For stor slakke gjør at klaven blir hengende for lavt og vil pendle for mye, og det er fare for at dyret får foten inn mellom klaven og halsen. For slakk klave kan også føre til at dyret henger seg fast i noe og skader seg. For stramt festet klave kan være ubehagelig for dyret. En dårlig tilpasset klave kan også føre til gnagsår.
Se på videoene under for å se vår anbefaling på tilpasning av klave.

Observér hvordan klaven henger på dyret når det beiter og er i bevegelse. Prøv deg fram og justér etter behov. Om du har mindre tamme dyr kan det være lettere å feste på klaven om man er to.

Ved bruk av Nofence er det også viktig å sjekke at kjettingen kommer i kontakt med dyrets hals. Spesielt på små dyr kan nakken til dyret være for liten i forhold til lengden på nakkereima og da vil kjettingen komme for langt ned, dyret vil ikke kjenne strømstøtet og dermed ikke lære seg systemet eller å respektere Nofencegrensa.

Tilpasning av klave på unge dyr
Kalv, kje og lam må være store nok før de begynner å bruke Nofence. Med stor nok menes at følgende to forhold er ivaretatt:

  • Dyret er tilstrekkelig mentalt utviklet til å forstå og mestre sammenhengen mellom lydvarslingen og egen adferd
  • Dyret har tilstrekkelig fysikk og størrelse til å bære klaven uten at det hemmer adferden

Det er store variasjoner mellom individ, rase og art på disse punktene. Nofence har ikke grunnlag for å gi en eksakt grense for når dyret er stort nok. Når dyr tar i bruk Nofence for første gang er det svært viktig at dyreholder følger med på at de fort mestrer systemets varsling, samt at klavens størrelse og vekt ikke hemmer adferden deres. Det er også viktig med jevnlig oppfølging gjennom sesongen på alle dyr.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.