Småfeklaven er bygget slik at strømapparatet i klaven har en lagret styrke på 0,1 Joule og max 3 kV. Storfeklaven har tilsvarende lagret styrke på 0,2 Joule og max 3 kV. Dette er innenfor begrensningen i lovverket for såkalte kutrenere. Til sammenligning er maksimal tillatt styrke på et vanlig strømgjerdeapparat begrenset til 5 Joule lagret energi*.

Enhver enhet testes for å være sikker på at strømstøtet er på minimum 1,5 kV. Det er viktig at dyret som bærer klaven kjenner strømstøtet godt slik at opplevelsen av klavens virkemåte er forutsigbar. Dyrets opplevelse av strømstøtet er avhengig av blant annet pelsens tykkelse og fuktighet. Nofence har dokumentert at denne effekten oppnås når støtet fra klaven er mellom 1 og 3 kV. Altså ikke for kraftig, men heller ikke for svakt.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.