Klaven kommuniserer med appen via mobilnettet (2G og 4G). Det bør derfor være mobildekning i hele eller store deler av beitet, slik at du kan gjøre endringer på Nofencegrensa når det trengs, samt få data fra klavene når det skjer noe. Alle Nofence-klaver roamer mellom Telia eller Telenor, og velger automatisk det sterkeste signalet av disse ved oppkobling i Norge. Selve gjerdefunksjonen er ikke avhengig av mobildekning, da den ikke bruker mobilnettet men GPS og andre GNSS-satellitter.

Klaven sender statusmeldinger (rapporterer) til appen hvert 15. minutt. Da rapporterer den blant annet posisjon, batteristatus, om klaven er i læremodus eller normalmodus, og om den har gitt lydvarsel eller støt osv. Når klaven ikke har dekning vil ikke klaven klare å sende rapporter, og klavesymbolet i appen vil bli gult.

Så lenge klaven er i mobildekning vil du også kunne sende info til klaven, for eksempel om at du vil endre beitegrenser eller gi den nytt beite. Du kan også etterspørre sanntidsinfo fra klaven via statussiden dersom du ikke vil vente til neste rapport. Strømstøt og rømming varsles umiddelbart i appen såfremt den er i mobildekning.

Når klaven er utenfor mobildekning vil du ikke motta statusrapporter. Du vil heller ikke kunne sende info til klaven. Dersom du skal ta hjem dyr som står i et område uten mobildekning kan du slå av beitet ved hjelp av Bluetooth

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.