Klavens lydvarsel starter når GPS-mottakeren oppfatter at klaven er utenfor Nofencegrensen. Lydvarslet består av en toneskala, og starter alltid på laveste tone. Etter at dyret har krysset beitegrensa og lydvarslet har startet, vil tonene bli gradvis lysere helt til dyret snur og går tilbake. Når klaven registrerer at den er en meter innenfor stedet der lyden startet, slås lyden av. Toneskalaen varer et sted mellom 5 og 20 sekunder avhengig av dyrets fart.

Funksjonaliteten har til hensikt å være mest mulig forutsigbar for dyret. Dersom hele toneskalaen spilles av, utløses et strømstøt. Eventuell ny tone kommer ikke før to sekunder senere, og bare hvis dyret har retning bort fra beitet.


Slik høres lydvarslet ut i normalmodus.

Læremodus og normalmodus

Klaven har to funksjonsinstillinger – læremodus og normalmodus.
Læremodus er pedagogisk tuftet på dyret skal få umiddelbar respons på en ønsket atferd, slik at det raskere lærer å bruke Nofence. I denne modusen holder det at dyret snur på hodet for at lydvarslet slås av. Slik får dyra en umiddelbar respons på en atferd som slår av lydvarslet.
I normalmodus er tonehøyden i lydsignalet økende på veg bort fra grensa, og avtagende på veg tilbake inn i beitet – slik indikerer lydsignalet hva som er riktig veg å bevege seg. For å slå av lydvarslet må dyret snu og gå tilbake inn i beiteområdet.
Man kan ikke selv velge funksjonsinnstilling – læremodus kommer på hver gang klaven får et nytt beite (endringer av eksisterende beite gjelder ikke som “nytt beite”). Klaven slår seg automatisk over til normalmodus når klaven viser at dyret konsekvent snur på lydsignal i det nye beitet. Betingelsen for å komme over i normalmodus er at dyret har fått 20 lydvarsel uten å ha fått strømstøt.

Andre lydsignaler

I tillegg til lydvarslet har klaven en oppstartslyd som spilles av når batteriet settes i. Den kan også spille en lokaliseringstone dersom du har behov for å finne en klave du ikke ser.


Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.