Klavens lydvarsel starter når GPS-mottakeren oppfatter at klaven er utenfor Nofencegrensen. Lydvarslet består av en toneskala, og starter alltid på laveste tone. Etter at dyret har krysset beitegrensa og lydvarslet har startet, vil tonene bli gradvis lysere helt til dyret snur og går tilbake. Når klaven registrerer at den er en meter innenfor stedet der lyden startet, slås lyden av. Toneskalaen varer et sted mellom 5 og 20 sekunder avhengig av dyrets fart.

Funksjonaliteten har til hensikt å være mest mulig forutsigbar for dyret. Dersom hele toneskalaen spilles av, utløses et strømstøt. Eventuell ny tone kommer ikke før to sekunder senere, og bare hvis dyret har retning bort fra beitet.


Slik høres lydvarslet ut i normalmodus.

Andre lydsignaler
I tillegg til lydvarslet har klaven en oppstartslyd som spilles av når batteriet settes i. Den kan også spille en lokaliseringstone dersom du har behov for å finne en klave du ikke ser.


Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.