Med vår beiteteknologi slipper du å bruke tid på tradisjonelt gjerdehold, men det kreves en innsats av deg som førstegangsbruker og av første generasjon Nofencedyr for å lykkes med bruken av Nofence. Om du setter deg godt inn i hvordan teknologien fungerer vil lønne seg i det lange løp. Bruk derfor god tid på innlæring og følg opp dyra dine. De skal ha gode beiter, forståelige beitegrenser og lite strømstøt etter innlæringsfasen.

Nofence kan ikke ta ansvar for at dyra dine har det godt, men det er et verktøy som hjelper deg som dyreholder til å oppnå god dyrevelferd i dyreholdet ditt!

Har du spørsmål knyttet til bruk, kontakt oss på support@nofence.no eller telefon 48386488.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.