Før du starter innlæringen:

  • Innlæringen må foregå på et sted med tilstrekkelig mobildekning og gode GPS-forhold. Er du i tvil bør du teste beitet ved å gå med en klave i hånda.
  • Dyra må ha opparbeidet en trygghetsfølelse for området hvor innlæringen skal foregå. Gi dem tid til å bli kjent med området før du setter i gang med innlæringen.
  • Vi anbefaler at innlæringsbeitet legges til et sted hvor du lett kan følge med dyra. Ved å observere dyra undervegs lærer du hvordan de responderer til systemet.
  • Alle voksne dyr skal ha klave for å sikre at god dyrevelferd ivaretas. Dyras flokkinstinkt gjør at individer uten klave vil kunne dra med seg andre dyr over grensa, og disse vil da få både lyd og strømstøt.
  • Innlæringsbeitet skal være lite nok til at dyrene vil komme i kontakt med Nofencegrensa i løpet av innlæringen, men stort nok til at de har godt med plass å løpe på.
  • Innlæringsbeiter som er for store vil føre til færre møter med Nofencegrensa, noe som forlenger innlæringsfasen.
  • Er innæringsbeitet for lite vil dyra kunne bli urolige, ettersom de vil møte en ny grense i forsøket på å komme bort fra en annen. Gi dem rom nok å løpe på.

Det er viktig at dyra faktisk gjennomgår en innlæring før de slippes på beite. Mangel på innlæring vil kunne føre til rømminger.


Innlæringsbeitet
Innlæringen foregår innenfor et fysisk inngjerdet område. I figuren under er det fysiske gjerdet vist med svarte gjerdestolper, mens Nofencegrensa illustreres med hvit linje mellom hvite hjørnestolper.

Nofencegrensa avskjærer en del av det eksisterende beiteområdet. Dette bør være et sted dyra gjerne oppsøker for å beite, siden de må krysse grensa for å lære systemet. Det skal være god plass utenfor Nofencegrensa før de møter det fysiske gjerdet på motsatt side. Det første strømstøtet ved innlæring vil ofte resultere i rømming, og dyret må kanskje lokkes inn i beiteområdet ved bruk av mat. Det er derfor viktig at du er tilstede under innlæringen til du ser at dyra respekterer gjerdefunksjonen og snur på lydvarslingen.

Det viktigste er at dyra lærer at de kan skru av lydvarslet fra klaven ved å snu og gå tilbake inn i beiteområdet. Lag et enkelt beite med enkle beitegrenser.

De aller fleste dyr vil forstå sammenhengen mellom lyd og støt i løpet av de første tre dagene av innlæringen. Når denne første fasen er unnagjort og du ser at dyra snur på lydvarselet kan du begynne å ta bort de fysiske sidene av innlæringsbeitet og erstatte disse med Nofencegrenser. Dyra bør som hovedregel gå 1-2 uker på innlæringsbeitet før de slippes på helvirtuelt beite.

I starten er det viktig at beiteområdet ikke endres ofte. Flikking på beitegrensa helt i starten er en vanlig og naturlig del av eget læringsforløp, men etter de første justeringene bør man unngå for mange endringer. Et stabilt område og forståelige beitegrenser gir dyra en bedre innlæring. Det anbefales også å ha beiteområdet i nærheten av deg slik at du som dyreeier kan ha tilsyn med dyra ofte for å se at alt fungerer som det skal. Det er nødvendig å observere dyra under innlæringen slik at du lærer hvordan de responderer på klavens virkemåte. Skulle du observere forhold som du trenger tid for å utbedre, er det viktig at du kan få tak i dyra og eventuelt deaktiverer klavene via Nofenceappen. Når dyra har lært seg å mestre sammenhengen mellom egen adferd og klavens varsling kan de slippes ut på helvirtuelle beiter.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.