Hvorfor bruke innebeacon?
Inne i klaven ligger det en GPS-antenne som bruker satellitter for å bestemme klavens posisjon. De aller fleste steder er GPS-forhodene relativt stabile, men i trange daler og ved bratte stup blir tilgangen på satellitter redusert og signalmottaket dårligere.

Tak og vegger skaper også dårlig signalmottak, og feilvisning av posisjon kan oppstå – såkalt “drifting”. Dersom feilposisjonen ligger utenfor Nofencegrensa og systemet ikke avdekker posisjonen som falsk, vil klaven gi lydvarsel på feil sted. Dyra vil ikke forstå hva de skal gjøre for å slå av lydvarslet, og klaven gir da strømstøt. Det er derfor viktig å bruke innebeacon på steder der dyra skal gå under tak.

“Bulk” i beitet
En innebeacon har en rekkevidde på ca 10 meter. Når klaven oppdager at den er 10 meter eller mindre unna en innebeacon, blir gjerdefunksjonen deaktivert. Når klaven registrerer at den er over ti meter unna en innebeaconboks, slås gjerdefunksjonen på igjen.

Siden innebeacon slår av gjerdefunksjonen i en 10 meters radius, vil dette påvirke Nofencegrensa dersom denne ligger innen radiusen. Da vil innebeacon lage “bulk” i beitegrensa ved at den forskyver denne noe. Der dette skjer vil dyra kunne bevege seg et stykke utenfor det inntegnede beitet før det får aktiv gjerdefunksjon igjen. Husk at klaven også trenger noe tid til å koble seg opp til systemet etter at den har vært i innebeaconsone. Klaven vil starte varsling så snart den registrerer posisjon utenfor beiteområdet.


Hvor mange innebeacon trenger du?
En innebeacon vil slå av gjerdefunksjonen i en klave som er 10 meter eller mindre fra innebeaconboksen. Fysiske hindringer kan imidlertid gjøre rekkevidden mindre ved å hindre signalet mellom innebeaconboksen og klaven. Vegger, bjelker og andre dyr kan utgjøre hindringer og materialer som betong og metall begrenser rekkevidden mest. Vi anbefaler derfor å ha minst to innebeaconbokser per rom. Flere innebacons må vurderes ved store rom og mange dyr.

Produktet har en kapslingsgrad tilsvarende IP66.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.