Første gang du trykker deg inn på menyvalget Beiter, kommer denne skjermen opp:

Følg instruksjonene og klikk i kartet på punktet hvor du vil begynne å tegne beiteområdet. Du kan velge mellom kartlagene Norgeskart, satellitt og flyfoto øverst til høyre på skjermen. Eiendomsgrenser er markert med røde linjer i kartet.

Klikk deg hele veien rundt Nofencebeitet ditt. Etter tre markerte punkter/Nofencepåler vil beitet vises som en sluttet figur mens du trykker deg gjennom. Ønsker du å flytte et punkt må du trykke og holde på punktet, da kan du dra det dit du vil. For å slette et punkt, trykk på punktet. Trykk deretter på søppelkassen for å slette det.

Lagre det nye beitet ved å trykke Lagre oppe til høyre på skjermen og gi det et navn i tekstboksen som kommer opp.

Les mer om hvordan du kan lage best mulig beiter for dyra dine under Utforming av gode beiter.

Utelukket område
Du kan bruke utelukket område i beitet for å gjerde ute arealer i beitet som dyra ikke skal besøke. Det kan for eksempel være et farlig stup, en hyttetomt eller en myr.

For å opprette et utelukket område i beitet, går du til menyvalget Beiter og velger det beitet du ønsker å redigere. Trykk på Endre beitegrense og deretter på symbolet for Utelukket område nederst til venstre. Du skal nå ha tre valg, og trykker på Nytt utelukket område. Du tegner utelukkede områder på samme måte som du tegner beite. Husk at alle utelukkede områder må være inne i beitet, og at du kan ha maks ni utelukkede områder tilsammen i hvert beite. Når du er ferdig å tegne utelukket område trykker du på Lagre utelukket område. Du kommer da tilbake til redigering av selve beitet.

Dersom du skal endre et utelukket område går du til det relevante beitet og trykker på symbolet for utelukket område på nytt. Nå velger du Endre utelukket område, og trykker deretter i kartet på det utelukkede området du vil endre.

For å slette utelukket område velg Slett utelukket område, og trykk deretter i kartet på utelukket område du vil slette.

Kopiere beite
Du kan også kopiere et beite. Gå inn på listen over beiter og trykk på det beitet du ønsker å kopiere. Trykk så på firkanten øverst i høyre hjørne og lag kopi. Kopi vil da legges i lista over beiter.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.