Første gang du trykker deg inn på menyvalget Beiter, kommer denne skjermen opp:

Følg instruksjonene og klikk i kartet på punktet hvor du vil begynne å tegne beiteområdet. Du kan velge mellom kartlagene Norgeskart, satellitt og flyfoto øverst til høyre på skjermen. Eiendomsgrenser er markert med røde linjer i kartet.

Klikk deg hele veien rundt Nofencebeitet ditt. Etter tre markerte punkter/Nofencepåler vil beitet vises som en sluttet figur mens du trykker deg gjennom. Ønsker du å flytte et punkt må du trykke og holde på punktet, da kan du dra det dit du vil. For å slette et punkt, trykk på punktet. Trykk deretter på søppelkassen for å slette det.

Lagre det nye beitet ved å trykke Lagre oppe til høyre på skjermen og gi det en navn i tekstboksen som kommer opp.

Les mer om hvordan du kan lage best mulig beiter for dyra dine under Utforming av gode beiter.

Utelukket område

Du kan bruke utelukket område i beitet for å gjerde ute arealer i beitet som dyra ikke skal besøke. Det kan for eksempel være et farlig stup, en hyttetomt eller en myr.

For å opprette et utelukket område i beitet, går du til menyvalget Beiter og velger det beitet du ønsker å redigere. Trykk på Endre beitegrense og deretter på symbolet for utelukket område nederst til venstre. Du skal nå ha tre valg, og trykker på “Nytt utelukket område”. Du tegner utelukkede områder på samme måte som du tegner beite. Husk at alle utelukkede områder må være inne i beitet, og at du kan ha maks ni utelukkede områder tilsammen i hvert beite. Når du er ferdig å tegne utelukket område trykker du på “Lagre utelukket område”. Du kommer da tilbake til redigering av selve beitet.

Dersom du skal endre et utelukket område går du til det relevante beitet og trykker på symbolet for utelukket område på nytt. Nå velger du “ Endre utelukket område”, og trykker deretter i kartet på det utelukkede området du vil endre.

For å slette utelukket område velg “Slett utelukket område”, og trykk deretter i kartet på utelukket område du vil slette.

Kart, satellittbilde eller flyfoto?

Oppe til høyre i kartet kan du velge hvilket kartgrunnlag du ønsker å se i appen ved å trykke på den hvite sirkelen med kartlagssymbol på. Det kan være stor forskjell på kartgrunnlaget fra Kartverket og satelittbildet du kan bruke som bakgrunn i appen – satellittbildene kan nemlig avvike endel fra virkeligheten. For større nøyaktighet er det bedre å bruke flyfoto, som etter vår erfaring er like gode som kart.

Beiteanalyse

Du kan gå direkte til analysen for et beite fra beiteskjermen. Velg det beitet du vil se mer informasjon om ved å trykke i listen over beitene dine, og velg Analyse øverst til høyre på skjermen. Her kan du velge å se posisjoner, strømstøt og rømminger for dagen i dag, i går eller sist uke. Disse vises som varmekart på skjermen.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.