Här kan du se och ändra användarens uppgifter

I vänstra kolumnen kan du hantera användarens allmänna uppgifter:

- Förnamn
- Efternamn
- E-post
- Telefon
- Mobiltelefon
- Region (om du lagt upp några. Se Mitt företag)
- Anställningsnummer

I högra kolumnen finns hanterar du rättigheter för användaren samt lösenord.

Kvalitetsmodul
Detta ger användaren rättighet att utföra kvalitetskontroller

  • Närvaromodul*
    Detta ger användaren rättighet att göra in och ut checkningar i Närvaromodulen med GPS verifiering

Avvikelsemodul
Detta ger användaren rättighet att registrera, ta emot och hantera avvikelser/ärenden

QRmodul
Detta ger användaren rätt att utföra så kallade ronder med QR koder likt Närvaromodulen med GPS verifiering

Arbetsledare
Detta ger användaren fler befogenheter att hantera och se andra användares arbete

Kundportal
Detta ger användaren rättighet att arbeta i kundportalen. Observera att om du ger denna rättighet kommer flera andra rättigheter blockeras. Denna rättighet är endast till för kunder.
Om du ger denna rättighet till användaren kommer du att tvingas att reservera minst en kund/objekt till användaren innan du sparar. Se Reservera objekt/fastigheter

Neka Dektop
Detta förhindrar att användaren kan administrera MyScore. Användaren kommer inte kunna starta Administrationens modulen.

Alltid rapport
Denna rättighet gör att användaren alltid kommer att få en kopia via e-post på alla utförda kvalitetskontroller. Notera att om användaren är uppsatt som rapportmottagare under en kund, kommer användaren få två kopior av rapporten.
Denna funktion ska användas med försiktighet då det kan resultera i ett väldigt omfattande rapportflöde för användaren om många kvalitetskontroller utförs dagligen.

Rapportmottagare
Denna rättighet resulterar i att användaren får en kopia via e-post på en kvalitetskontroll användaren själv utfört.

*Reducerad tillgång”
Denna begränsning resulterar att användaren inte kan utföra kritiska ändringar i systemet.

Nytt lösenord
Här kan du ändra användarens lösenord. Klicka först på nyckeln för att låsa upp lösenordsfältet. Skriv in ett nytt lösenord (minst 5 tecken). Klicka sedan på spara. Nu kommer användaren få ett e-post meddelande med nytt lösenord.

Gör till Superuser
Om användaren ska kunna komma åt Mitt företag och hantera användare m.m. gör du användaren till Superuser.

Last modified: Sep 22, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar