Om en användare har problem med att få e-post meddelanden läs detta avsnitt

MyScore använder en extern leverantör som heter Sendgrid som på ett säkert sätt kan leverera extremt stora mängder e-post leveranser som behövs för att MyScore ska kunna fungera på ett säkert och effektivt sätt.

I vissa ovanliga lägen kan vissa användare få problem med att e-post meddelande inte kommer fram med denna tjänst. Det är mycket ovanligt och går att lösa på många olika sätt. Ofta beror det på interna brandväggar som inte tillåter externa e-post leveranser.
På supporten kan vi hjälpa Er IT avdelning att på ett enkelt sätt ge Sendgrid och MyScore rätt att leverera e-post till Era användare. Uppstår detta problem kontakta vår support på support@myscoreapps.com så hjälper vi till.

Skulle det ändå bli ett problem är det möjligt att använda Er egna e-post domän i MyScore. Det innebär dock att Ni måste fylla i flera uppgifter i denna flik för användaren vilket kan vara komplicerat.
Därför kommer vi inte beskriva detta förfarande här utan ber dig kontakta vår support för hjälp,

Last modified: Sep 22, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar