Hantera arbetsdagar i GPS modulen

För att kunna logga in med GPS modulen i app eller webbläsare behöver du skapa arbetsdagar. Det är arbetsdagarna personalen ser och loggar in på.

För att lägga till arbetsdagar gör följande:

- Välj fliken Arbetsdagar
- Klicka på knappen Ny arbetsdag
- En ny rad läggs till i tabellen

Börja med att välja Arbetsdag. Vill du att personalen ska kunna logga in alla dagar i veckan, väljer du Valfri. Vill du att personal ska enbart kunna logga in vissa dagar i veckan, måste du skapa en arbetsdag för alla de veckodagar som personalen ska kunna logga in på.

Notera att om du exempelvis väljer måndag och tisdag, kan personalen inte se dessa platser och inte heller logga in om de är där på en onsdag.

Nu kan du även välja vilken tid personalen får logga in på. Vill du inte styra detta, väljer du ingen tid på både Tid från och Tid till. Även om du väljer tid från och till kan personalen fortfarande logga in på tider utanför tidsramen men systemet varnar användaren för detta och det syns i alla loggar.

Du kan även bestämma en tid i timmar och minuter hur länge personalen ska arbeta. Detta gör du genom att välja Tim samt Min (0-59 minuter). Nu håller systemet reda på om de är där den tid som är bestämd.
Detta är dock inget krav om du inte vill beräkna pass tid eller göra avstämningar om utförd faktisk tid mot beräknad arbetstid.

När du är klar, klickar du på knappen Spara

Last modified: Sep 29, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar