Fliken Koder beskrivning

Varje ärende måste ha kod för beskrivning av ärendet. Dessa koder skapar du här.

Klicka på knappen NY

En ny tom rad skapas i listan och du behöver nu ange:

1. En unik kod för beskrivningen. Detta måste vara en siffra. Du kan inte välja en du redan har.
2. Typ. Detta är ett namn som tydligt anger vad beskrivningen avser, Det kan exempelvis vara Fel, Brist eller skadegörelse.
3. Det finns en kryssruta som heter “Kundportal”. Denna ruta anger om koden ska vara reserverad för kundportalen. Standard är “Inte tillgänglig för kundportal”.

Last modified: Sep 22, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar