Fliken Koder åtgärder

Varje ärende måste ha kod som beskriver åtgärd. Dessa koder skapar du här.

Klicka på knappen NY

En ny tom rad skapas i listan och du behöver nu ange:

1. En unik kod för åtgärden. Detta måste vara en siffra. Du kan inte välja en du redan har.
2. Typ. Detta är ett namn som tydligt anger vad orsaken avser, Det kan exempelvis vara Service utförd, Utbildning av personal.

Last modified: Sep 22, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar