Här hanterar du användarens reserverade kunder och objekt/fastigheter

Om du vill begränsa vilka kunder och/eller objekt/fastigheter användaren ska kunna se och hantera gör du det här.
Om användaren är en kundportal användare är du tvungen att reservera minst en kund och/eller objekt/fastighet.

Börja med att välja en kund i rullistan i mittersta kolumnen.

Vänstra kolumnen kommer nu att fyllas med objekt/fastigheter som är upplagda under kunden.

Nu har du två val:

- Reservera hela kunden och därmed att befintliga och ev. tillkommande objekt/fastigheter till användaren.
- Reservera en eller flera objekt/fastigheter till användaren.

Normalt rekommenderar vi att du reserverar hela kunden. Annars måste du om du lägger till ett nytt objekt/fastighet under kunden, komma tillbaka hit och lägga till det nya objekt/fastigheten om användaren ska kunna se och hantera detta objekt/fastighet.

Reservera hela kunden till användaren

När du valt en kund i rullistan klickar du på knappen Reservera hela kunden i mittersta kolumnen.
Nu kommer den kunden att hamna i högra kolumnen.

Du behöver inte spara efteråt. Det görs automatiskt. Vill du lägga till flera kunder, upprepa tidigare steg när du valt en ny kund i rullistan.

Reservera valda objekt/fastigheter

Vill du reservera endast vissa objekt/fastigheter, klickar du på objekten/fastigheterna du vill reservera. De markeras med ljusblå färg när du gör det.
Sedan klickar du på knappen Reservera valda objekt. När du gjort det kommer dessa att hamna i högra kolumnen.

Du kan radera en reserverad kund eller objekt/fastighet genom att klicka på knappen Radera i högra kolumnen

Last modified: Sep 22, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar