För att importera kunder

Här kan du se alla dina befintliga kunder samt importera nya.

Notera att du endast kan använda CSV filer för import. Excel filer fungerar ej.

Gör följande:

- Klicka på knappen Importera
- Läs noga i informationsfönstret hur CSV filen ska se ut och vilka rubriker som ska finnas med. Enklast är att starta Excel skapa rubrikerna och fylla på med data efteråt.
- Ett fält är obligatoriskt och det är Kundnamn.
- När du är klar för import, klicka du på knappen Ja
- Nu öppnas din utforskare och du får välja din sparade CSV fil för import
- När du valt filen klickar du på Öppna
- Nu importeras kunderna om allt gått bra. Spara sker automatiskt.

Last modified: Sep 22, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar