Fliken Anpassade ärendetyper

Som standard finns det fyra olika ärendetyper som när de används, styr olika funktioner när de används. Om Ni vill anpassa dessa med egna namn eller göra vissa tillgängliga i kundportalen se längre ned i detta avsnitt.

Kundreklamation

Denna typ används när en kund är inblandad och alla eller delar av uppgifterna om kunden ska anges i ett ärende. Normalt är det kunden som är anmälaren. Kundreklamation är standard i Kundportalen.
Notera att När denna typ används, inkluderas kunden helt i rapportflödet.

Internreklamation

Denna typ används internt när en kund och alla eller delar av uppgifterna om kunden ska anges i ett ärende. I denna typ inkluderas inte kunden i rapportflödet. Man kan säga att det är som kundreklamation men utan kundens medverkan.

Avvikelse & övrigt

Denna typ används internt och inga kunduppgifter är angivna. Det kan exempelvis vara, Arbetsskada, sjukskrivning m.m.

Anpassa ärendetyper

Om du väljer att anpassa inbyggda ärendetyper eller att Ni kanske endast använder en typ som exempelvis heter “Avvikelse”. Då måste Ni anpassa enligt nedan.

1. Klicka på knappen NY
2. Ange ett passande namn
3. Välj vilken av de inbyggda ärendetyperna som ska användas. Se vad de gör ovan i texten. Om du ska använda ärendetypen i kundportalen, måste den kopplade ärendetypen vara “kundreklamation”.
4. Kryssa i Kundportal om den endast ska vara tillgänglig i kundportalen.

Last modified: Sep 22, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar