Här kopplar du ett huvudbolag till kunden

Ingår din kund i ett huvudbolag eller moderbolag kan du skapa eller välja ett huvudbolag som sen kopplas till kunden.
Flera kunder kan ingå i samma huvudbolag. Detta är relevant om din kund ingår i en större organisation och du vill få ut bra övergripande statistik.

För att skapa ett nytt huvudbolag gör följande:

- Klicka på + knappen bredvid huvudbolagsväljaren

Nu öppnas ett nytt fönster där du fyller i relevanta uppgifter om huvudbolaget. Notera att företagsnamnet är obligatoriskt.
När du klickar på spara knappen högst upp till höger sparas huvudbolaget och det skapade huvudbolaget kopplas till vald kund.

Du kan när som helst byta huvudbolag till kunden och också frånkoppla huvudbolaget från kunden samt ändra huvudbolagets uppgifter.

- Koppla från huvudbolaget från kunden genom att klicka på X knappen bredvid huvudbolagsväljaren
- Ändra huvudbolagets uppgifter genom att klicka på knappen som ser ut som en penna bredvid huvudbolagsväljaren.

Last modified: Sep 22, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar