Här administrerar du kundens kontaktpersoner

Detta är ett register över alla kontaktpersoner som finns under kunden. Du kan lägga till, ändra, inaktivera, koppla befattning etc.

Notera att det är här du hanterar alla uppgifter för kontaktpersonen. På andra ställen i systemet kommer en eller flera kontaktpersoner kopplas från detta register.
Ska du exempelvis koppla en Rapportmottagare ärver rapportmottagaren kontaktpersonens uppgifter från detta register.
Det är alltså här du exempelvis ändra e-post eller telefon, inte under rapportmottagare.
En kontaktperson kan finnas på flera ställen som exempelvis rapportmottagare under flera Objekt/fastigheter

För att lägga upp en ny kontaktperson för följande:

Klicka på knappen Ny

Ett nytt fönster öppnas där du fyller i minst Förnamn, Efternamn och e-post. Dessa fält är obligatoriska.
Klicka sedan på spara knappen högst upp till höger för att spara din nya kontaktperson.

Som standard är kontaktpersonen markerad som rapportmottagare. Denna switch är en global funktion som sätter på alternativt stänger av att kontaktpersonen ska kunna ta emot rapporter etc.
Om du exempelvis knyter denna kontaktperson till flera huvudobjekt/fastigheter under kunden använder du denna switch om kontaktpersonen inte ska får rapporter, inbjudningar etc.
Då slipper du gå in på varje ställe dit kontaktpersonen är knuten för att stänga av kopplingen. Detta är alltså en snabb funktion.
När kontaktpersonen ska får rapporter, inbjudningar etc. igen, sätter du på kopplingen igen.

Behöver du ändra en befintlig kontakt dubbelklickar du på det fält du vill ändra. Gör dina ändringar och klicka sedan på knappen Spara. Vill du ångra dina ändringar, klickar du på knappen Ångra högst upp till höger.

Vill du inaktivera en kontaktperson, markerar du en kontaktperson och klickar på knappen Inaktivera.
Du kommer då att presenteras med en dialogruta där du bekräftar eller ångrar inaktiveringen.

Skapa en ny Befattning och/eller koppla en befattning till kontaktpersonen, gör följande:

- För att koppla en befattning, markera en kontaktperson och klicka på knappen Ändra
- Ett nytt fönster öppnas och i Befattningsväljaren, väljer du en befattning. Klicka sedan på Spara knappen. Finns inte den befattning du behöver? Gå till nästa steg
- Klicka på + knappen bredvid Befattningsväljaren. Ett nytt fönster öppnas. Skriv nu in en ny befattning i fältet och eventuellt en beskrivning. Klicka sedan på Knappen som är en bock högst upp till höger.
- Fönstret stängs och du kan nu välja den nya befattningen i Befattningsväljaren. Klicka sedan på Spara knappen högst upp till höger och fönstret stängs.

Du kan också byta befattning i tabellen över kontaktpersoner genom att markera en kontaktperson och sedan klicka på knappen Befattning i menyn ovan tabellen. Ett nytt fönster öppnas och du kan välja en befattning till kontaktpersonen.
Klicka på Spara för att slutföra kopplingen. Här kan du också Ångra alternativt skapa en ny Befattning.

Last modified: Sep 22, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar