Hantera förinställda kommentarer

Här kan du lägga till, ändra eller radera förinställda kommentarer.
Dessa kommentarer kommer ut som valbara standardkommentarer under en kvalitetskontroll.
Detta ska underlätta och snabba upp att kommentera kommentarer under kontrollpunkter.

För att lägga upp en ny kommentar:

- Klicka på knappen Ny kommentar
- En ny rad läggs till i tabellen
- Skriv in standardkommentaren
- Klicka sedan på knappen Spara Ändringar eller Ångra Ändringar om du ångrar dig.

Vill du ändra en kommentar, dubbelklickar du på raden för kommentaren och ändrar texten.

Vill du radera en kommentar, Markerar du aktuell rad och klickar på knappen Radera Kommentar.

Last modified: Sep 22, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar