Hantera Rapportmottagare

Rapportmottagare är personer som kan ta emot en mängd olika rapporter från olika delar i systemet. Rapportmottagare lever under objekt/fastigheter och hämtas och styrs från Kontaktpersoner.

När du lägger till en person under kontaktpersoner som lever under kunden, är den personen tillgänglig att lägga till under alla objekt/fastigheter som lever under kunden. Vill du exempelvis ändra en e-post adress gör du det under kontaktpersoner. När du gjort det uppdateras den kopplade personen (rapportmottagaren) överallt där den är kopplad.

Följande kan en rapportmottagare kopplas till:

  • Ta emot kvalitetsrapport
  • Ta emot INSTA800 rapport
  • Ta emot Närvaro rapporter för GPS och QR
  • Ta emot felanmälan
  • Ta emot ärende och avvikelserapporter
  • Ta emot händelserapporter
  • Ta emot kalenderinbjudan
  • Även andra rapporter utöver ovan kan förekomma

För att lägga till en rapportmottagare gör följande:

- Markera ett objekt/fastighet
- Öppna fliken Rapportmottagare
- Klicka på knappen Ny

Nu öppnas ett nytt fönster där du kan välja en rapportmottagare i listan och sedan vad rapportmottagaren ska kunna hantera och ta emot.

- Börja med att välja en rapportmottagare i listväljaren (Notera att du först måste lägga till minst en Kontaktperson

När du valt en Rapportmottagare och valt vad hen ska kunna hantera och ta emot klickar du på spara knappen högst upp till höger som ser ut som en diskett.
Nu läggs rapportmottagaren till i listan över rapportmottagare och är nu verksam.

Vill du ändra vad rapportmottagaren ska kunna hantera och ta emot, markerar du rapportmottagaren i listan och klickar på knappen Ändra.
Vill du radera rapportmottagaren gör du samma sak men klickar på knappen Radera.

Last modified: Sep 23, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar