Hantera kundens betygssystem samt andra detaljer rund en kvalitetskontroll

Om du vill ändra de standardvärden avseende kvalitetskontroller när en kund skapas gör du det här.

Du kan göra följande:

- Byta betygsskala för vanliga kvalitetskontroller
- Ändra benämningar för vad varje betyg betyder, exempelvis godkänt, ej godgänt
- Bestämma att rapporten inte ska använda betygsskala (Protokoll (inga betyg)
- Ingen skala i rapport. Betyder att inte betygen syns, endast benämningarna
- Rapport till kund vid egenkontroll betyder att rapport skickas inte till kunden bara vid kvalitetskontroller utan också vid egenkontroller som annars är interna
- Detaljerad rapport vid INSTA 800 betyder att en mer detaljerad rapport skickas än den enkla som är standard. Vi rekommenderar den mer detaljerade rapporten.
- Betygsgräns är ett nyckeltal som sedan totalbetygen mäts emot i rapporten. Har du exempelvis betygsskala 3 är medeltalet 2 vilket borde vara rätt betygsgräns.
- Rubrik i rapport ger dig en möjlighet är byta ut standard rubriken till något mer passande som exempelvis Städrapport
- Användarfält 1-4 är fält som blir synliga i appen och i rapporten. Här kan man exempelvis lägga in rumsnummer eller registreringsnummer
- Beräkning med % betyder att istället för att använda betygsgräns används %, alltså antal kontrollpunkter delat med godkända kontroller.
- Gräns för godkänd (%) måste anges vid beräkning vid %.
- Betyg för underkänd måste anges vid % beräkning så systemet ska veta hur beräkningen ska gå till

När du är klar med dina ändringar, klicka på knappen Spara

Last modified: Sep 29, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar