Översikt ärenden

Här hanterar du inkomna ärenden eller skapar ett nytt ärende.
Ärenden kan också hanteras direkt av användaren i mobilen om den användaren fått äredet delegerat eller skapat det själv.

Vill du hantera ett befintligt ärende väljer du ett ärende i listan och klickar på HANTERA.

Vill du skapa ett nytt ärende klickar du på NYTT ÄRENDE.

Ett ärende följer tre steg

1. Ärendet skapas

Ärendet skapas antigen av en användare internt eller av en kund via kundportalen. en förvald kod som beskriver ärendet väljs, beskrivning och eventuellt en bild. Ett e-post meddelande med en rapport skickas att det är utfört.

2. Ärendet hanteras

När ärendet är skapat, delegeras ärendet normalt till användare. Denna användare får ett e-post meddelande och kan därefter hantera ärendet i sin mobil.
När ärendet hanteras måste användaren ange en förvald kod för åtgärd och orsak, samt en eventuell med tydlig beskrivning. Ett e-post meddelande med rapport skickas till berörda att ärendet hanterats och åtgärdats.

3. Ärendet stängs

Ärendet kan hållas öppet tills alla parter är nöjda med åtgärder. Om ärendet ska stängas måste även användaren ang en kod för hur detta ärende och avvikelse inte ska upprepas. När det är klart bockar användaren i Stäng ärende och klickar på spara knappen. Se nedan bild. Nu skickas änne ett e-post meddelande med rapport till berörda att ärendet är hanterat och avslutat.

Last modified: Sep 22, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar