Hantera händelsekoder i QR modulen

Om du har licens för QR modulen kan du som en extra rapportfunktion, skriva händelserapporter när en QR rond är utförd.
En händelserapport kan innehålla en mer omfattande beskrivning vad som hänt under passet såsom problem eller andra händelser.
Detta är en extra funktion utöver de avvikelser och kommentar som går att göra under en QR rond.
Dessa händelser innehåller unika händelsekoder eller rubriker som sedan är spårbara i systemet för statistik över händelser.

Denna rapport skickas ut till förvalda rapportmottagare.

För att lägga till en ny händelsekod:

- Klicka på knappen Ny händelsekod
- En ny rad läggs till i tabellen
- Fyll i en händelsekod/rubrik, exempelvis Uteblivet städ eller dörr blockerad
- När du är klar klickar du på knappen Spara ändringar eller Ångra Ändringar om du ångrar dig

Vill du ändra en befintlig händelsekod, dubbelklickar du på raden och ändrar koden/rubriken. Klicka sedan på knappen Spara Ändringar eller Ångra Ändringar

Vill du inaktivera en befintlig kod, markerar du aktuell kod och klickar på knappen Inaktivera händelsekod.
Du kommer att få en möjlighet att ångra detta då två dialog fönster ber dig att acceptera inaktiveringen.

Last modified: Sep 22, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar