Exporter och sätta ihop egna rapporter

Vi kommer att uppdatera denna information när funktionen är i drift till 100%.

För att testa denna funktion nu gör följande:

- Välj först tabell
- Välj vilka fält som ska användas
- Har du valt tabellen kvalitetskontroller och fältet betyg, högerklicka på betyg och välj fältinställningar
- Välj med under Sammanfattning
- Välj Float (n2) under format
- Du kan göra samma sak med Besiktningsdatum men välj Månad År under format
- Klicka på Ok när du är klar.

Denna funktion kallas OLAP (Online Analytical Processing) och kräver lite kunskap om hur man filtrerar data på olika sätt.
Vi kommer att återkomma med tydligare instruktioner hur denna funktion fungerar när funktionen är fullt fungerande.

Last modified: Sep 29, 2021

Feed-back

Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Lägg upp kommentar