Klikk på ”+ Legg til ny”.

KonfigurasjonsID
Dette feltet inneholder ID for konfigurasjonen. Feltet fylles automatisk ut av Impleo Web.

Navn
Felt for registrering av navnet på konfigurasjonen. Spesialtegn kan ikke benyttes.

Referansekode
Normalt svarer din Impleo Web løsning på nettadressen http://dittfirma.ImpleoWeb.no, men dette behøver ikke å være den eneste nettadressen løsningen svarer på., det er fult mulig å sette opp Impleo web til å svare på flere nettadresser f.eks http://dinkunde.dittfirma.no eller http://trykksaker.dinkunde.no. For å få til dette registreres subdomenet løsningen skal svare på i ”Referansekode”. I tillegg må det sendes en mail til systemansvarlig med beskjed om hvilket subdomene som skal registreres. Ønskes løsning i liket med eks. http://trykksak.dinkunde.no må din kunde sette opp en DNS peker til Impleo Web sin server. Ta kontakt med systemlevrandør for å få oppgitt riktig IP-adresse til din Impleo Web

Tittel for websider
Felt for registrering av tittelen til websiden. Det som registreres her vil vises som tittel for websiden når den åpnes i en nettleser.

*Bruk “responsive design”-motor
Felt som styrer om løsningen skal bruke responsive design motor.

Skin
Skin nedtrekksmenyen inneholder en liste over alle skin som er registrert i løsningen. Velg det skinet denne konfigurasjonen skal bruke.

Logofilnavn
Felt for registrering av logofilnavnet for valgte skin. Impleo Web sjekker automatisk etter ”default.jpg”, ”default.png” og ”Impleo Web_logo.png”. Skal det være et annet navn på logofilen, må det registreres her.

Vis “sticky” hjelpetekster/tooltips
Felt som styrer om hjelpetekster og tooltips skal være “sticky”.

Teknisk kontaktperson
Felt for registrering av teknisk kontaktperson for denne konfigurasjonen.

Administratorkommentar
Felt for registrering av informasjon som kan hjelpe administratorer til å forstå hvordan og hvorfor konfigurasjonen er satt opp som den er gjort.

Eier”-tekst for korrekturfiler
Felt for registering av “Eier”-tekst som vises på korrekturfilene som lastes ned fra Impleo Web.

Passord for pdf
Felt for registrering av eget passord for produksjonsfilene som lastes ned fra Impleo Web.

*Gjennomsiktighet korrekturtekst.
Felt for registrering av korekturtekstens gjennomsiktighet. Verdien registreres i prosent. Gjennomsiktigheten gjelder for vannmerket som legges på i “Live preview” og i korrekturfilen.

SmtpServer
SmtpServer inneholder navnet på den mailserveren systemet sender e-post fra. Standardverdi er ”localhost”. Brukes denne vil Impleo Web prøv å sende mail fra den serveren systemet er installert på.

SmtpServer Port
Standardverdien for SmtpServer Port er 25, hvis din smtp server bruker en annen port må du registrere den porten din server bruker i dette feltet.

Brukernavn SmtpServer
Felt for registrering av det brukernavnet smtp serveren krever. Hvis din Impleo Web er en skyløsning behøver det ikke å registreres et brukernavn i dette feltet.

Passord SmtpServer
Felt for registrering av passordet for smtpServer brukeren. Hvis din Impleo Web er en skyløsning behøver det ikke å registreres et passord i dette feltet.
Merk: Passordet vises i klartekst.

Avsenderadresse e-post
Felt for registrering av e-post adresen som Impleo Web skal sende e-post fra. Denne e-post adressen brukes på alle utgående e-poster fra systemet (ordrebekreftelser, glemt passord osv). Standardverdien er info@impleo.no.

Avsendernavn e-post
Felt for registrering av navnet som skal vises som avsender på alle utgående e-poster fra systemet. Standardvierdien er Impleo Web.

Svaradresse e-post
Felt for registrering av svaradresse for e-poster som sendes fra Impleo Web.

Språkkode
Språkkode er konfigurasjonens standard språk. Her velges hvilket språk konfigurasjonen skal bruke. Impleo Web har støtte for Norsk, Svensk, Dansk og Engelsk. Bruker har mulighet til å overstyre dette valget for sin bruker. Det gjøres fra ”Min profil”.

Valutakode
Felt for registrering av valutakoden konfigurasjonen skal bruke (NOK, SEK, DKK, USD osv). Valutakode brukes i forbindelse med kortbetalingsløsninger, kortbetalingsløsning er en tilleggsmodul i Impleo Web.

Valutatekst
Felt for registrering av valutatekst. Valutatekst er den teksten eller det tegnet som vises etter et bløp i løsningen (kr, $ € osv).

Prosentsats mva
Impleo web kan bare bruke en moms sats pr konfigurasjon. Moms satsen konfigurasjonen skal bruke registreres i dette feltet.

Begrens mulige land i handlekurven
Det er mulig å begrense de landene som skal vises i handlekurven. Landene som skal vises registreres i dette feltet.

Vis språkvalg i header
Felt som styrer om språkvalg skal vises i header menyen. Når dette velges vises også feltene for å begrense språkene som skal vises og valget som styres om språkvalgene skal vises på forsiden før brukere logger seg inn.

Begrens til følgende språk-/landskoder
Felt for registrering av språkkoder som skal vises i språkvalg menyen. Språkkodene registreres avskilt med “,” eks. SpråkKode1, SpråkKode2, SpråkKode3, SpråkKode4

Dette er kodene som kan brukes

Kode Språk
$$da_dk$$ Dansk
$$de_de$$ Tysk
$$en_gb$$ Engelsk, britisk
$$en_us$$ Engelsk, amerikansk
$$fi_fi$$ Finsk
$$nb_no$$ Norsk
$$pl_pl$$ Polsk
$$sv_se$$ Svensk

Vis språkvalg på forsiden før login
Felt som styrer om språkvalgene på forsiden før login.

Betalingsløsning
Felt for valg av betalingsløsning som skal brukes.
Alle feltene for betalingsløsning forutsetter at tilleggsmodulen betalingsløsning er aktivert.

Checkout Key
Felt for registrering av checkout key for betalingsløsningen.

Satt i produksjon/LIVE
Valg som styrer om betalingsløsningen er satt i produksjon.

Secret Key
Felt for registrering av secret key for betalingsløsningen.

Privat nøkkel
Felt for registrering av privat nøkkel for betalingsløsningen.

*Tillat ekspressproduksjon/levering
Valg som styrer om det skal tillates ekspressprodukdjon/levering.

“Ekspress”-avgift
Felt for registrering av ekspressavgift.

“Ekspress” (ant. dager)
Felt for registrering av antall dager som trigger ekspressavgiften.

MVA frakt %
Felt for registering av MVA for frakt.

Standard levering (ant. dager)
Her registreres antallet dager for standard leveranse.

Ant. dager for standard “ønsket leveringsdato”
Her registreres antallet dager for standard ønsket leveringsdato i handlekurven.

Klokkelsett (cutoff) for neste dag
Her registreres klokkeslettet for når neste dag starter. For bestillinger gjort etter dette tidspunktet vil antall leveringsdato regnes fra neste dag.

Krev numeriske postkoder
Felt som styrer om det skal kreves postkoder.

Tillat levering lørdag
Felt som styrer om det tillates levering på lørdager.

Tillat levering søndag
Felt som styrer om det tillates levering på søndager.

Tillat prioritert levering
Felt som styrer om bruker skal få lov til å bestille levering av et produkt med færre dagers produksjonstid enn det et produkt har. Når dette velges vises det to nye valg i konfigurasjonen, “Kost for prioritert levering” og “Tekst/beskrivelse for prioritert levering”

Minste ant. dager levering
Felt for registrering av minste antall dager for levering.

Kost for prioritert levering”
Her registreres kostnaden i forbindelse med prioritert levering.

Tekst/beskrivelse for prioritert levering
Her registreres en beskrivelse for den prioriterte leveringen.

Google Analytics Sporings-ID
Felt for registrering av Google Analytics sporings-ID. For at Impleo Web skal kunne sende statistikk til Google Analytics, må din Google Analytics Sporings-ID registreres her. MERK: Tilleggsmodulen Impleo Google Analytics må være aktivert for at dette valget skal være tilgjengelig.

Global standardkonfigurasjon
Dette valget gjør at konfigurasjonen blir standardkonfigurasjon for Impleo Web. Alle kunder som da ikke har en egen konfigurasjon vil benytte den globale standardkonfigurasjonen.

Link på logo tilbake til kategori
Dette valget gjør at linken på logoen går tilbake til kategori oversikten. Standard oppsett er at logoen er uten link.

Egendefinert link på logo
Felt for registrering av egendefinert link på logo.

Last inn JavaScript-variabler globalt
Valg som styrer om JavaScript-variabler skal lastes inn globalt.

*Symbol/tekst for “mer valg”
Felt for registrering av symbol eller tekst for “mer valg”.

Overskrift for fokusprodukter
Felt for registrering av overskrift for fokusprodukter.

Etikett tekst for fokusprodukter
Felt for registrering av etikett tekst for fokusprodukter.

Deaktiver nøkkelord/filter ved produktvisninger
Valg som styrer om nøkkelord/filter skal vises for produktvisning,

Tillat rabattkoder
Dette valget gjør at det er mulig å registrere rabattkoder i handlekurven. Impleo Web kontrollerer rabattkoden mot de rabattkodene som er registrert i systemet. Les mer om rabbatkoder her.

Vis og krev akseptert kjøps-/leveringsbetingelser i handlekurv
Valg som styrer om vis og krev akseptert kjøps-/leveringsbetingelser skal vises i handlekurven.

Vis cookie samtykke
Valg som styrer om cookie samtykke skal vises.

Vis/krev informasjonsamtykke til bruker
Valg som styrer om via/krev informasjonsamtykke skal vises til bruker.

Krev godkjent informasjonssamtykke i handlekurv
Valg som styrer om det skal kreves informasjonssamtykke i handlekurven.

Vis tomme kategorier
Valg som styrer om tomme kategorier skal være synlige. Det er standard i Impleo Web at tomme kategorier íkke vises til brukere.

Skjul kategorimeny i header (gjelder responsive engine)
Valg som styrer om kategorimeneyen skal skjules fra menylinjen. Dette gjelder bare hvis konfigurasjonen bruker responsive-engine.

Cache for kategorier (minutter)
Felt for registrering av hvor lenge cache for kategorier skal vare. Ved å registrere en høy verdi vil løsningen bli raskere, men det vil da ta lenger tid før nye kategorier vises.

Cache for produkter (minutter)
Felt for registrering av hvor lenge cache for produkter skal vare. Ved å registrere en høy verdi vil løsningen bli raskere, men det vil da ta lenger tid før nye produkter vises.

Cache for kategoriemeny (minutter)
Felt for registrering av hvor lenge cache for kategoriemenyen skal vare. Ved å registrere en høy verdi vil løsningen bli raskere, men det vil da ta lenger tid før nye kategorier vises i kategorimenyen.

Vis ekstra linker kun etter autentisering
Valg som styrer om ekstralinkene kun skal vises etter at brukeren har logget inn.

Vis ekstra link
Dette valget gjør at det vises en ekstra link i menyen. Når dette valget velges vises det to tekstbokser, en hvor linken skal registreres og en hvor teksten som skal vises i menyen skal registreres. I tekstboksen for linken må hele linken registreres, f.eks http://www.impleo.no, for at linken skal fungere. Ekstra linken i menyen vises til venstre i menylinjen.
Dette gjelder også for valgene vis ekstra link 2, vis ekstra link 3 og vi esktra link 4.

Vis advarsel og bekreft all navigering for linker i tilpass-steget
Dette valget gjør at Impleo Web viser en advarsel hvis bruker prøver å navigere bort fra tillpass-steget uten å klikke på knappen “Bestill, fortsett å handle”, “Bestill, gå til handlekurven” eller “Lagre data”.

Vis tilbakemeldingsfunksjon
Dette valget gjør at det vises en tilbakemeldingsfunksjon for kunden i Impleo Web.
Tilbakemeldingsfunksjonen vises helt til høyre i skjermbildet for kunden.

Når ”Vis tilbakemeldingsfunksjonen” er valgt vises feltene «Gjør tilgjengelig tilbakemeldinger til systemeier», ”Mailadresse for globale tilbakemeldinger” og ”Hjelpe-/Infotekst”

Gjør tilgjengelig tilbakemeldinger til systemeier
Valg som syter om tilbakemeldinger skal vises til systemeier.

Mailadresse for globaletilbakemeldinger
Felt for registrering av mailadressen som tilbakemeldingene skal sendes til.

Hjelpe-/Infotekst
Felt for registrering av informasjonstekst i tilbakemeldings funksjonen.

Automatisk vidresending til SSL
Valg som styrer om løsningen automatisk skal vidresendes til https, hvis bruker prøver å åpne siden via http.

URL til SSL (hvis for skjellig fra http -> https)
Felt for registrering av https adressen hvis den er forskjellig fra http adressen til løsningen.

Legg til headere for økt sikkerhet
Valg som styrer om det skal legges til headere i SSL for å øke sikkerheten til løsningen.

Webshipper oppsett
Felt for å velge hvilket webshipper oppsett som skal brukes. Dette valget krever tilleggsmodulen Webshipper.

Påslag/justering fra beregnet fraktkost
Felt for registrering av påslag på den beregnede fraktkostnaden. Dette valget krever tilleggsmodulen Webshipper.

Q-play oppsett
Felt for å velge hvilket O-play oppsett som skal brukes. Dette valget krever tilleggsmodulen Q-play.

Overgangseffekt
Felt for å velge hvilken overgangseffekt som brukes mellom bilder som vises i Q-play. Dette valget krever tilleggsmodulen Q-play.

Varighet
Felt for å registrere varigheten for overgangseffekten. Dette valget krever tilleggsmodulen Q-play.

Vis deling til sosiale medier
Når dette valget velges dukker det opp tre nye avkryssningsbokser. Del til Facebook – dette valget deler til facebook Del til Twitter – dette valget deler til twitter Tips/del på mail – dette valget åpner standard e-post program men link til siden du var på

Ikonene for deling vises under søkeboksen.

Ekspander trestruktur i mediearkivet som standard
Valg som styrer om trestrukturen i mediarkivet skal ekspanderes eller ikke når mediearkivet åpnes. Dette krever tilleggsmodulen Impleo Media Archive.

Hent ekstern tilpasset ordrehistorikk
Dette valget gjør det mulig å hente inn ordrehistorikk fra eksterne systemer f.eks Visma, Navision o.l. og presentere de for brukeren under ”Min profil”. Dette er en spesialtilpassing som må gjøres av Impleo, eller tredjepartsutviklere som er med i Impleo Developer Program.

Prinect oppsett
Felt for å velge hvilket prinect oppsett som skal brukes. Dette valget krever tilleggsmodulen Impleo Prinect.

Tillat bruker å velge produksjonsavdeling
Dette valget gjør det mulig for bruker å velgeproduksjonsavdeling. Det forutsettes at det er registrert flere produksjonsavdelinger i systemet.

Vis bare brukere med produksjonsrolle i samme firma
Valg som styrer om det kun skal vises brukere med produksjonsrolle fra samme firma som bestiller tilhører.

Tillat tom produksjonsansvarlig på produkter
Valg som styrer om det skal være mulig å ikke ha en produksjonsansvarlig på produkter.

Deaktiver metainformasjons-generering for .Subject/.Title i produksjonsfiler
Valg om styrer om det skal genereres metainformasjon for Subject/Title i produksjonsfiler.

Vis “lagt til handlekurv”-melding som modal/popup
Valg som styrer om «lagt til handlekurv» meldingen skal vises som en popup melding.

Deaktiver mulighet for å lukke ned “lagt-i-handlekurv”-modalvinduet
Valg som styrer om det skal være mulig å lukke «lagt i handlekurv» modalvinduet.

Vis produkters beskrivelse i handlekurven
Valg som styrer om produktenes beskrivelse skal vises i handlekurven.

Vis totalt antall varer i handlekurven
Valg som styrer om det totale antall varer skal vises i handlekurven.

Vis større bildepreview ved mus over korrektur
Valg som styrer om systemet skal genere, og vise, en større bildevisning når brukeren tar musepekeren over korrekturbildet.

Preview-delen står “fast” (gjelder responsive-engine : bootstrap-affix)
Valg som styrer om Preview delen skal stå fast når det scrolles på produktsiden. Dette gjelder bare ved bruk av responsive engine.

Tillat direkte re-bestillinger av hele ordre
Dette valget gjør at det er mulig å rebestille hele ordre og ikke bare ordrelinjer.

Inkluder eventuell ”ident” i filnavn for produksjonsfiler
Dette valget gjør at identen legges til i produksjonsfilnavnet. Det er bare den første identen i et produkt som legges til filnavnet.

Inkluder antall i filnavn for produksjonsfiler
Dette valget gjør at antall bestilte eksemplarer legges til i produksjonsfilnavnet.

Bruk fanenavn i prisfil til prisberegning
Valg som styrer om det skal brukes fanenavn som kobling til produkter i prisfilen til prisberegning. Standard er at det brukes en fil pr produkt og ikke en fil med kobling mot fanenavn som dette valget styrer. Ved bruk av fanenavn i prisfil til prisberegning vil det være enklere å vedlikeholde priser.

Vis detaljert prisberegning
Valg som styrer om det skal vises detaljert prisberegning.

Avrund sluttkundepris til nærmeste heltall
Valg om styrer at priser rundes av til nærmeste heltall.

Avrund pris uten mva til nærmeste heltall
Valg som styrer at prisene uten mva rundes av til nærmeste heltall.

Legg på eventuelle transaksjonsavgifter ved betalingsløsning
Dette valget gjør at eventuelle transaksjonsavgifter og kortgebyr legges til den totale prisen i handlekurven når betalingen skjer via en betalingsløsning. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er tillatt i Norge, men valget er her da det er mulig i andre land. Impleo A/S er ikke ansvarlig for missbruk av denne fuksjonaliteten i de landenene hvor dette ikke er tillatt.

Splitt ordrelinjer i separate ordre
Dette valget gjør at en ordre med flere ordrelinjer blir splittet. Ordre med flere ordrelinjer blir splittet opp slik at hver enkelt ordrelinje blir en egen ordre, en ordre får da et eget ordrenummer. Dette gjør at systemet blir kompatibelt med betalingsløsninger som krever ett ordre nummer.

Send ordrebekreftelse til avdelingens kontaktperson
Dette valget gjør at det sendes en kopi av ordrebekreftelsen til avdelingens kontaktperson. Det må være registrert en kontaktperson på avdelingen for at dette skal fungere.

Tillat selvregistrering av brukere
Dette valget gjør at brukere kan registrere seg selv som brukere av løsningen. Brukerene vil se en knapp for registrering på innloggingssiden for Impleo Web.

Standard antall per side i mediearkivet
Her registreres det antallet bilder som skal vises på en side i mediearkivet.

Listevisning av mediarkivelementer som standard
Valg som styrer om listevisning av mediearkivelementer skal være standard for løsningen.

Bruker for anonym/åpen tilgang
Felt for registering av hvilken bruker som skal benyttes når løsningen settes opp som en åpen webshop.

*Tillat selvregistrering av brukere
Valg som styrer om det skal tillates selvregistrering av bruker. Når ”Tillat selvregistrering av brukere” aktiveres vises det flere valg i forbindelse med selvregistrering av brukere.

Bruker for “kloning”
Felt for registrering av den brukeren som skal brukes som mal for opprettelse av ny bruker. Bruker for ”kloning” er den brukeren som inneholder tilgang til de kategoriene og produktene du ønsker å gi tilgang til når en bruker registrerer seg selv, og de rettighetene du ønsker gi en bruker som registrerer seg selv.

E-post for varsler ved ny registrerte brukere
Felt for registrering av e-post addresses til den som skal ha varsel når det opprettes nye selvregistrerte brukere.

Registreringskode
Felt for registrering av registreringskode for selvregistrering av brukere. Den koden som legges inn i dette feltet må oppgis sammen med en gyldig e-post adresse av den brukeren som ønsker å registrere seg selv.

Mønster for brukernavn
Felt for registrering av mønster for brukernavn. Standard er email.

Mønster for passord
Felt for registrering av mønster for passord. Standard er aa99 som betyr at passordet må bestå av to bokstaver og to tall.

Vis selvregistrering bare dersom videresending kommer fra følgende hostnavn
Felt for registrering av hostnavnet man skal komme fra for at selvregistrering vises. Registreres det noe i dette feltet vil selvregistrering kun vises vis man navigerer fra nettsiden som er registrert i dette feltet og til Impleo Web.

Genererer nytt firma for selvregistrerte brukere
Valg som styrer om det skal genereres nytt firma for selrregistrerte brukere.

Generer ny avdeling for selrregistrerte brukere
Valg som styrer om det skal genereres ny avdeling for selrregistrerte brukere.

Vis valg av avdeling ved registrering
Valg som styrer om det skal vises valg av avdeling for brukere som registrerer seg selv.

Vis selvregistrering bare dersom registreringskode kommer som url-parameter
Valg som styrer om knappen for selvregistrering bare skal vises når ”Registreringskoden” sendes med som en parameter i nettadressen, f.eks. http://demo.Impleo Web.no/logins.aspx?regkode=dfjl

Tillat autoregistrering av brukere for SSO (SingelSignOn)
Valg som styrer om det skal tillates autoregistrering av brukere for SSO. Når dette valget aktiveres vises det flere valg knyttet til dette.

Url til SingleSignOn
Felt for registrering av Url for SigleSignOn.

Partner IdP for SSO
Felt for registrering av partner IdP for SSO.

Skjul intern innlogging
Valg som styrer om intern innlogging skal skjules.

Bruker for “kloning”
Felt for registrering av den brukeren som skal brukes som mal for opprettelse av ny bruker. Bruker for ”kloning” er den brukeren som inneholder tilgang til de kategoriene og produktene du ønsker å gi tilgang til når en bruker registrerer seg selv, og de rettighetene du ønsker gi en bruker som registrerer seg selv.

E-post for varsler ved ny registrerte brukere
Felt for registrering av e-post addresses til den som skal ha varsel når det opprettes nye selvregistrerte brukere.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar