In sommige gevallen kan het handig zijn om urls te gebruiken die zo kort mogelijk zijn en dus niet laten zien in welke categorie een product valt.
In andere gevallen zijn er meerdere categorieën in urls naar hetzelfde product, door middel van instellingen voor canonical urls kan dan duplicate content worden voorkomen.
Welke optie moet worden gebruikt hangt helemaal af van de SEO strategie die u gebruikt.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

 • Categorie in url van meerinfoschermen
  - Gebruik korte url ja
  Op het meerinfo scherm ziet u de korte URL. Hiervoor is het noodzakelijk op de home page een productlijst blok te plaatsen. Hierdoor hoeft u geen canonical link op te nemen in de broncode maar dit mag wel. Nadeel van deze methode is dat op het meerinfo scherm het menu gesloten wordt omdat we aan de url niet meer kunnen zien waar we in de navigatie zijn.
  Om toch het product te tonen is het belangrijk dat u aangeeft uit welke productlijst de productgegevens gehaald moeten worden.
  - Gebruik korte url nee
  Dit is de standaard instelling. Mocht een product op meerdere plekken getoond worden dan raden wij aan hieronder de canonical-url aan te zetten.
 • Canonical url instellingen
  Canonical urls worden gebruikt in de broncode van de meerinfoschermen. Dit voorkomt duplicate content als hetzelfde product getoond wordt in verschillende categorien/pagina’s of bijvoorbeeld bij aanbiedingen. Activeer alleen als u meerdere verschillende urls naar hetzelfde product hebt.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Stel een vraag aan support

Post Comment