Bij dit onderdeel vind u een overzicht van alle pagina’s in de webshop.
U kunt nieuwe pagina’s aanmaken, bestaande pagina’s aanpassen en individuele pagina’s van inhoud voorzien door (content) blokken toe te voegen.
Tevens kan d.m.v. bulk import in een keer een aantal pagina’s aangemaakt worden.
Aan de rechterkant zie u het kopje:

 • Nieuwe pagina
  Via de ‘Nieuwe pagina’ knop kan een nieuwe pagina worden aangemaakt. De pagina word dan toegevoegd aan het overzicht en kan vervolgens verder worden ingesteld.
  Het aantal pagina’s dat aangemaakt kan worden is gelimiteerd, en hangt af van de gekozen abonnementsvorm. Hieronder een overzicht:
 • basic abonnement: 10 pagina’s
 • startup abonnement: 25 pagina’s
 • professional abonnementen: 100 pagina’s
  Zijn er meer pagina’s nodig, neem dan contact op met support. De kosten voor extra pagina’s zijn 5 euro per maand voor 100 pagina’s extra.

De volgende tabbalden zijn er:

 • Pagina’s
  Uit de keuzelijst kan een bestaande pagina worden geselecteerd op basis waarvan deze nieuwe pagina wordt aangemaakt. De nieuwe pagina neemt dan de instellingen als tabbladen van de basispagina over, waardoor die niet iedere keer opnieuw toegevoegd hoeven te worden.
 • Standaard pagina’s
  Dit zijn pagina’s met standaard inhoud, zoals voorbeeld algemene voorwaarden, of een foutmelding die wordt getoond als een bezoeker via eeen niet (meer) bestaande url de shop bezoekt. Alle informatie in deze pagina’s kan uiteraard naderhand worden gewijzigd.
 • Bulk import pagina’s
  Het is mogelijk om in één keer door middel van een upload van een Excel een reeks pagina’s aan te maken. Hierdoor is het niet nodig de pages 1 voor 1 aan te maken en in te richten.
  Deze optie is beschikbaar vanaf een professional abonnement. Het totaal van de al aanwezige pagina’s en de pagina’s in de spreadsheet kan niet meer zijn dat het maximum dat het abonnement aankan.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Stel een vraag aan support

Post Comment